Puszatek.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW.PUSZATEK.PL

Właścicielem portalu www.puszatek.pl jest Fundacja dla zwierząt Puszatek Wszystkim odwiedzającym nasz portal zapewniamy bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej www.puszatek.pl, zgodnie z przyjętymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą”).

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze witryny www.puszatek.pl jest Fundacja dla zwierząt Puszatek z siedzibą w Warszawie przy ul. Szeligowska 5/70, NIP: 522-319-43-57, REGON: 387763123, zarejestrowana w STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000874372, z funduszem założycielskim w wysokości 500 zł (zwany dalej: „Puszatek”).

1. Informacje pozyskiwane przez Puszatek za pośrednictwem witryny www.puszatek.pl

1.1. Puszatek w celu skontaktowania osoby zamierzającej zaadoptować zwierzaka ze schroniskiem, w którym ten zwierzak się znajduje, zbiera następujące dane:

  • Imię
  • Telefon
  • Adres e-mailowy
Wskazane wyżej dane udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane Użytkowników opisane w punkcie 1.1 mogą być gromadzone oraz przetwarzane podczas ich aktywności na witrynie. Dane te będą przetwarzane przez Puszatek nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania celu opisanego w punkcie 1.1 a także wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem witryny internetowej www.puszatek.pl polega na zbieraniu danych dotyczących wizyt Użytkowników na witrynie internetowej. Gromadzone informacje obejmują przede wszystkim dane w zakresie: lokalizacji, numeru IP oraz ruchu na witrynie.

2. Pliki cookies

W zależności od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie dokonywał wizyt na witrynie www.puszatek.pl, na sprzęcie tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zapewnienia jak najlepszego poziomu wykorzystania udostępnianych funkcjonalności witryny, a także do zbierania informacji o korzystaniu z witryny www.puszatek.pl. Pliki cookies w żadnym momencie nie wpływają w niekorzystny sposób ani na komputer, ani na zainstalowane na nim oprogramowanie. Plik te nie wpływają także w żaden sposób zamierzony na wydajność używanego sprzętu, jego konfigurację czy ustawienia zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych oraz nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika, a dane gromadzone przy ich wykorzystaniu mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności Użytkowników na witrynie www.puszatek.pl.

Przeglądarki internetowe mają możliwość zablokowania zapisywania się plików cookies na komputerze - jednak wprowadzanie takich ustawień może wpłynąć na pogorszenie funkcjonalności lub uniemożliwienie wykorzystania niektórych zasobów na witrynie www.puszatek.pl.

3. Wykorzystywanie informacji dostarczonych przez Użytkowników

3.1 Informacje, które zostaną dostarczone przez Użytkownika, są elektronicznie rejestrowane i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

  • kontaktu z Użytkownikiem;
  • przekazania danych kontaktowych Użytkownika do schroniska dla zwierząt, w celu realizacji prośby o adopcję zwierzaka zgłoszonej przez Użytkownika;

Puszatek.pl wspiera bezdomne zwiarzaki, m.in. takie jak kot i pies w znalezieniu domu, przeważenie tym które przebywają w schronisku. Niesiemy pomoc, aby połączyć zwierzaka z nowymi właścicielami.